شنبه, 08 بهمن 1401

به وب سایت شرکت قابوس آجر خوش آمدید  قابوس آجر دارنده نشان استاندارد ملی ایران

شرکت آجرقابوس اهداف زیر را دنبال می کند:

  • اشتغالزایی
  • تولید محصولی با کیفیت عالی جهت مصرف در داخل کشور
  • استفاده بهینه از انرژی در تولید محصولات 

شرکت درسال 1389در راستای استفاده بهینه از سوخت و کاهش ضایعات وافزایش بهره وری اقدام به ارائه طرح توسعه جهت ساخت پروژه عظیم کوره تونلی نمود که این طرح پس طی مراحل فنی اداری وبانکی در سال1391 عملیات ساخت آن شروع شد که در حال اجرا می باشد که پس از عملیات ساخت کوره تونلی خط تولید آجر نیز تبدیل به تمام اتوماتیک می شود
مزایای کوره تونلی و خط تولید آجر اتوماتیک

  • کاهش مصرف سوخت واستفاده بهینه از انرژی
  • کاهش ضایعات وافزایش بهره وری
  • افزایش کیفیت محصولات
  • ایجاد فضای مناسبتر جهت فعالیت پرسنل