شنبه, 08 بهمن 1401

به وب سایت شرکت قابوس آجر خوش آمدید  قابوس آجر دارنده نشان استاندارد ملی ایران

آزمایشات

 ليست آزمايشات كه در آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر بر روي محصولات توليدي انجام مي شود .
1- تعيين كاهش حجم در حين خشك شدن
2- تعيين كاهش حجم در حين پخت
3- تعيين استحكام خمشي خشك
4- تعيين استحكام خمشي بخت
5- اندازه گيري درصد جذب آب
6- اندازه گيري وزن مخصوص آجر
7- تعيين دانه بندي خاك و نوع آن
8- كلسي متري
9- تعيين پلاستيسيته
10- تعيين تعقر و تحدب