سه شنبه, 08 آذر 1401

به وب سایت شرکت قابوس آجر خوش آمدید  قابوس آجر دارنده نشان استاندارد ملی ایران

وسایل کنترل کیفیت

 ليست وسايل آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر :
1- اون آزمايشگاهي
2- كوليس ورنيه جهت اندازه گيري
3- حمام بن ماري
4- جك تست مقاومت فشاري
5- ترازو با دقت يك دهم گرم
6- ترازو با دقت يك صدم گرم
7- گوه
8- الك يا صافي دانه بندي خاك 

9- سانتریفیوژ