پنج شنبه, 09 تیر 1401

به وب سایت شرکت قابوس آجر خوش آمدید  قابوس آجر دارنده نشان استاندارد ملی ایران

وسایل کنترل کیفیت

 ليست وسايل آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر :
1- اون آزمايشگاهي
2- كوليس ورنيه جهت اندازه گيري
3- حمام بن ماري
4- جك تست مقاومت فشاري
5- ترازو با دقت يك دهم گرم
6- ترازو با دقت يك صدم گرم
7- گوه
8- الك يا صافي دانه بندي خاك 

9- سانتریفیوژ